[Krajowy Rejestr Sądowy] część 1

Cześć pierwsza:
Ankieta na temat opinii o działalności Krajowego Rejestru Sądowego

W tej części ankiety zadajemy pytania dotyczące formularzy KRS, procedur postępowania, decyzji wydawanych przez KRS oraz załatwiania spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym (osobiście, telefonicznie oraz poprzez „Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych”). Ostatnim elementem tej części formularza jest metryczka.

Proszę udzielić odpowiedzi na skali od 1 do 5, gdzie:

1 – zdecydowanie nie
2 – raczej nie
3 – ani tak ani nie
4 – raczej tak
5 – zdecydowanie tak

1) Czy formularze wniosków składanych do KRS są Państwa zdaniem:

(tzn. odpowiadają specyfice organizacji pozarządowych)
Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące formularzy wniosków KRS lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

2) Czy procedury postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym są Państwa zdaniem:

(tzn. odpowiadają specyfice organizacji pozarządowych)
Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące postępowania przed KRS lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

3) Czy decyzje podejmowane przez Krajowy Rejestr Sądowy są Państwa zdaniem:

(tzn. odpowiadają specyfice organizacji pozarządowych)
Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące decyzji podejmowanych przez KRS lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

6) Czy personel wydziałów KRS, z którym mieli Państwo kontakt osobisty oceniają Państwo pozytywnie pod względem:

Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące personelu wydziałów KRS lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

7) Czy budynek będący siedzibą właściwego dla Państwa wydziału KRS oceniają Państwo pozytywnie, pod względem:

(w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich)
Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące budynków wydziałów KRS lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

9) Czy personel wydziałów KRS, z którym mieli Państwo kontakt telefoniczny oceniają Państwo pozytywnie pod względem:

Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące kontaktu telefonicznego z wydziałem KRS lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

11) Czy oceniają Państwo pozytywnie „Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych” pod względem:

Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi dotyczące „Elektronicznego dostępu do sądów rejestrowych” lub chcielibyście uzasadnić swoje oceny – prosimy uzupełnić powyższe pole.

Metryczka:

Sending