Szanowni Państwo!

Dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo wziąć udział w badaniu dotyczącym działania Krajowego Rejestru Sądowego!

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie pozwolą wyciągnąć wnioski na temat jakości współpracy sądowych wydziałów KRS z organizacjami pozarządowymi. Wyniki tego monitoringu, będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej na temat problemów z jakimi najczęściej borykają organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.

Badanie jest dobrowolne i anonimowe. Składa się z dwóch części: części ogólnej – poświęconej ocenie działania całej instytucji KRS oraz z dodatkowej części szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym dla Państwa organizacji wydziałem KRS.

Przejdź do badania