[Krajowy Rejestr Sądowy] część 2

Cześć druga:
Ankieta na temat konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS

W tej części ankiety prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania w odniesieniu do ostatniego złożonego przez Państwa wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli zechcą Państwo opisać kilka postępowań w którym brali Państwo udział, prosimy uzupełnić formularz wielokrotnie – opisując kolejne wnioski, zaczynając od teraźniejszości.

(uwzględniając uzyskanie informacji na temat obowiązku złożenia wniosku, przygotowanie wniosku oraz jego złożenie)
Jeśli nie pamiętają Państwo dokładnie, prosimy o podanie daty w przybliżeniu.
Jeśli nie pamiętają Państwo dokładnie, prosimy o podanie czasu w przybliżeniu.
(uwzględniając uzyskanie informacji na temat obowiązku złożenia wniosku, przygotowanie wniosku oraz jego złożenie)
Jeśli nie pamiętają Państwo dokładnie, prosimy o podanie czasu w przybliżeniu.
Sending